Ghost Windows 10 Pro 64 bit VR 1809 – Office 2016 Professional Plus, không cá nhân hóa

Ghost Windows 10 Pro 64 bit đây là bản ghost ổn định không cá nhân hóa, mình có cài sẵn 1 số phần mềm cần thiết, các bạn xem chi tiết phía dưới…

2565 Views 7 Likes Comment