[Bài-3] Cài SSL cho các domain khác có trong VestaCP

Đây là cách bạn cài chứng chỉ SSL cho các domain khác có trong VestaCP, bất kỳ website nào của user nào. Và dĩ nhiên, để làm được bạn sẽ cần truy cập vào máy chủ qua SSH bằng tài khoản root

346 Views 9 Likes Comment