[Bài-2] Thêm ssl cho trang quản trị Vestacp với Let’s Encrypt

Mặc định Vesta sẽ tạo ra một chứng chỉ SSL tự ký nên các trình duyệt sẽ cảnh báo bảo mật. Trong bài này chúng ta sẽ đăng ký chứng chỉ SSL miễn phí với Let’s Encrypt để khắc phục lỗi đó

355 Views 7 Likes Comment