[Bài-2] Thêm ssl cho trang quản trị Vestacp với Let’s Encrypt

355 Views 7 Likes Comment

Ở bài 1 mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt vesta cho vps, bài 2 này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn Thêm ssl cho trang quản trị Vestacp với let’s encrypt.

Mặc định Vesta sẽ tạo ra một chứng chỉ SSL tự ký nên các trình duyệt sẽ cảnh báo bảo mật. Trong bài này chúng ta sẽ đăng ký chứng chỉ SSL miễn phí với Let’s Encrypt để khắc phục lỗi đó.Mặc định, chứng chỉ tự tạo của VestaCP sẽ chứng thực cho hostname  mà chúng ta đã thiết lập khi cài VestaCP. Do vậy việc cần làm của chúng ta là tạo ra một chứng chỉ mới và cho nó dùng trên hostname này. Cụ thể, chúng ta sẽ sử dụng Let’s Encrypt để tạo chứng chỉ SSL miễn phí cho trang quản trị, và kể từ đó bạn sẽ đăng nhập vào trang quản trị bằng đường dẫn https://hostname:8083 thay cho IP, và nó được mã hóa.

THIẾT LẬP LẠI DNS CỦA HOSTNAME

Mặc định VestaCP đã tự tạo ra một tập hợp DNS cho cái hostname này, bây giờ bạn hãy vào mục DNS, tìm cái DNS của hostname và ấn List all records.

sua-dns-hostname01

Sau đó sửa toàn bộ IP có trong đó thành IP chính xác của máy chủ

sua-dns-hostname02

Mục đích của bước này là cho cái hostname có thể truy cập được trên trình duyệt và có thể sử dụng được toàn bộ các chức năng khác trên host.THIẾT LẬP CHỨNG CHỈ SSL CHO HOSTNAME VỚI LET’S ENCRYPTHãy đăng nhập vào máy chủ bằng tài khoản root. Sau đó cài Let’s Encrypt với các lệnh sau:

yum install git -y git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/le cd /opt/le

Ở trên mình lưu Let’s Encrypt ở thư mục /opt/le nên sau này cần chạy lệnh letsencrypt thì nhớ cd vào thư mục này.Bây giờ chúng ta tạm tắt NGINX và Apache.

service nginx stop service httpd stop

Và tạo chứng chỉ SSL từ Let’s Encrypt cho hostname của mình, trong bài mình dùng hostname là vesta.nhatit.com, nhớ thay lại thành hostname của bạn.

./letsencrypt-auto certonly –standalone -d vesta.nhatit.com

Trong lúc cài, nó sẽ hỏi bạn điền email (email để khôi phục chứng chỉ nếu bị mất) và đồng ý điều khoản sử dụng. Chọn Angree và Enter.

vestacp-hostname-le-01
vestacp-hostname-le-02

Và bật tính năng tự động gia hạn chứng chỉ vì mặc định Let’s Encrypt sẽ hết hạn chứng chỉ trong 3 tháng.

/opt/le/letsencrypt-auto renew

Khi tạo xong chứng chỉ của bạn sẽ nằm ở thư mục /etc/letsencrypt/live/vesta.nhatit.com bao gồm cert.pem, privkey.pem, các tập tin khác không cần quan tâm.Bước cuối cùng là tạo một cái symbolic link các tập tin chứng chỉ này thay thế chi 2 tập tin chứng chỉ tự tạo của VestaCP tại thư mục /usr/local/vesta/ssl.

rm -rf /usr/local/vesta/ssl/certificate.crt
ln -s /etc/letsencrypt/live/vesta.nhatit.com/cert.pem /usr/local/vesta/ssl/certificate.crt rm -rf /usr/local/vesta/ssl/certificate.key ln -s /etc/letsencrypt/live/vesta.nhatit.com/privkey.pem /usr/local/vesta/ssl/certificate.key

Và lưu ý, nhớ thay lại tên sv.vnsudo.com thành hostname của bạn kẻo lại sai đường dẫn.Cuối cùng là khởi động lại VestaCP.

service vesta restart

Bây giờ hãy thử truy cập vào trang quản trị VestaCP bằng hostname nhé. Ví dụ: vesta.nhatit.com:8083 và bạn đã có chứng chỉ SSL hợp lệ.

Và kể từ giờ này về sau bạn phải truy cập vào trang quản trị VestaCP thông qua hostname nhé vì IP vẫn chưa được cấp chứng chỉ, mà chúng ta lại không thể sử dụng nhiều chứng chỉ cho trang quản trị này.

Ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cái ssl miễn phí (chứng chỉ bảo mật) cho 1 domain bất kì trong vestacp

No votes yet.
Please wait...

Bạn có thể thích

Hãy bình luận chém gió đi nào. HAHA Thank!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *