Hướng dẫn sử dụng plugin Custom field

451 Views 13 Likes Comment

Custom field trong WordPress là một tính năng vô cùng mạnh mẽ mà bạn không nên bỏ qua vì nó có thể giúp bạn giải đáp rất nhiều thắc mắc về một số loại website.

Meta Box là tính năng mà nó sẽ tạo ra một khung nhập dữ liệu theo nhiều kiểu khác nhau ngay bên dưới hoặc bên phải khu vực soạn thảo nội dung.

Hướng dẫn ACF

Mặc dù mình hướng dẫn ở đây nhưng chắc chắn sẽ không đầy đủ vì mình chỉ đi vào phần trọng tâm, do đó hãy đọc thêm ACF Documentation để hiểu rõ hơn về plugin này nhé.

Làm quen với ACF

Link tải plugin

Sau khi cài đặt xong bạn vào Dashboard >> Custom Fields >> Custom Fields để tạo field và quản lý các field đã tạo. Ở đây bạn sẽ tạo field theo từng nhóm (group) bởi vì nó sẽ hiển thị theo nhóm trong khu vực viết bài.

Ấn nút Add New để bắt đầu tạo field.

Ở trong trang tạo field bạn sẽ có tất cả là 4 khu vực chính bao gồm:

 • Tên nhóm (Enter title here).
 • Danh sách các field.
 • Location, ở đây có một tùy chọn Rules để bạn thiết lập các điều kiện. Kiểu như bạn sẽ thiết lập nó sẽ hiển thị và làm việc nếu nó thỏa mãn điều kiện nào đó.
 • Options – bao gồm các tùy chọn nâng cao, mình sẽ giải thích rõ hơn sau.

Cách tạo một nhóm field

Khi vào phần tạo field, bạn sẽ cần điền tên nhóm field trước, đây chỉ là tên nhóm để bạn dễ dàng quản lý sau này chứ không phải là tên field nhé, bạn có thể đặt sao cũng được. Ví dụ: Field phần mềm

Ở dưới phần danh sách field, bạn ấn vào nút Add Field để bắt đầu thêm một field vào nhóm.

Một cửa sổ nhỏ đột ngột sổ ra, nó sẽ có các tùy chọn sau:

 • Field Label: Tên field hiển thị trong phần nhập liệu.
 • Field Name: Tên của field, để bạn gọi ra ngoài, không chứa ký tự đặc biệt và khoảng trắng. Thường nó sẽ tự xác định dựa vào Field Label.
 • Field Type: Loại field, hay còn gọi là Kiểu nhập liệu. Bạn xem danh sách giải nghĩa các field type mình ghi phía dưới để hiểu rõ hơn.
 • Field Introductions: Giới thiệu về field, nó sẽ hiển thị ngay bên dưới khung nhập liệu khi viết bài.
 • Required: Có bắt buộc phải nhập liệu cho field này khi viết bài hay không. Yes or Lo, nhầm, No.
 • Default Value: Giá trị mặc định sẽ áp dụng nếu người dùng không nhập liệu cho field.
 • Placeholder Text: Chữ sẽ hiển thị ngay bên trong khung nhập liệu nhưng nó sẽ mờ đi và mất khi gõ giá trị vào.
 • Prepend: Chữ sẽ hiển thị ngay trước khung nhập field .
 • Append: Giống prepend nhưng nó nằm ở phía sau.
 • Formatting: Có cho phép thực thi HTML từ giá trị hay không. Để nguyên là đẹp.
 • Character Limit: Giới hạn ký tự của giá trị nhập vào.
 • Conditional Logic: Thêm các điều kiện dựa vào các field khác. Ví dụ như field A có giá trị là abc thì sẽ hiển thị field hiện tại.

Nhập xong bạn có thể tiếp tục ấn nút Add Field để thêm các field khác.

Phần Location cũng khá đơn giản, bạn có thể xem qua các tùy chọn ở đó để thiết lập phù hợp. Nếu bạn tạo custom field cho Post, chỉ cần để mặc định.

Phần Options sẽ có các tham số như sau:

 • Position: Vị trí của nhóm field này.
 • Order No: Thứ tự hiển thị trong khu vực viết bài.
 • Style: Bạn nên chọn kiểu Standard.
 • Hide on Screen: Cái này không cần thiết, chỉ cần để nguyên.

Sau khi chọn xong, hãy ấn nút Publish để hoàn tất khâu tạo field. Sau đó vào trang viết bài bạn sẽ thấy field, hình dưới là ví dụ của một nhóm field mình làm mẫu (có sử dụng Placeholder và Append).

Gọi field ra ngoài theme

Trước khi gọi field, bạn nên xem qua cấu trúc theme để hiểu bạn sẽ chèn vào file nào trong theme.

Trong ACF, để gọi giá trị của field ra ta chỉ sử dụng một hàm duy nhất đó là the_field() hoặc get_field() (phải dùng thêm echo nếu muốn hiển thị) hoặc có thể sử dụng hàm get_post_meta() như custom field thông thường.

Cấu trúc của hàm the_field() là:

01
<?php the_field('tên-field', 'ID-bài-viết'); ?>

Ví dụ:

01
<?php the_field('link_download'); ?>

Trong đó, ID bài viết là tham số không bắt buộc, bạn chỉ nhập nếu cần lấy giá trị custom field trong một bài nào đó mà thôi.

Ví dụ:

01
<?php the_field('link_download', '69'); ?>

Hoặc bạn sử dụng hàm get_field() với cách như sau:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
<?php
$field1 = get_field('link_download');
echo $field1;
if ($field1) {
     echo "Có giá trị";
} else {
     echo "Không có giá trị";
}
?>

 

No votes yet.
Please wait...

Bạn có thể thích

Hãy bình luận chém gió đi nào. HAHA Thank!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *